Download àrea

En aquest apartat trobaras tots els documents que necessites per a la teva estada en qualssevol dels nostres pisos.

Estació de tren

Mapa de la ruta des de l'estació de tren fins al pis de Pastoreta - Misericòrdia

Download

Si necessites algun document que no apareix en aquest apartat, no dubtis en contactar-nos. Moltes gràcies